WITAMY NA NOWEJ STRONIE

STOWARZYSZENIA

„SZKOŁA DLA OSTRÓW –

OSTROWY DLA SZKOŁY”

O NAS

Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły” powołała do życia grupa założycielska, składająca się z osób, które wyznaczyły sobie za cel między innymi działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, pielęgnowanie tradycji Szkoły, udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działanie w zakresie ekologii, porządku, bezpieczeństwa, czy promocję wolontariatu.
Grupę założycielską tworzyły następujące osoby (alfabetycznie): Olga Chodakowska, Barbara Dziewanowska, Jolanta Kluska, Marta Kozioł, Regina Kuc, Witold Kuc, Alicja Majak, Alicja Mysłek, Agnieszka Mucha, Włodzimierz Mucha, Zyta Nowak, Janina Pawlik, Joanna Piekarz, Janina Radłowska, Elżbieta Rospondek, Grażyna Sarnecka – Bargieł, Jan Sierka, Aleksandra Stroińska, Elżbieta Targosz, Anna Woszczek.
Stowarzyszenie posiada siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 (przed 1 września 2017 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6) w Sosnowcu przy ul. Starzyńskiego 41.
Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły” zostało szpisane do rejestru 2 kwietnia 2009 roku w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327180 i prawie natychmiast rozpoczęło swoją działalność.
Nr ident. Stowarzyszenia: REGON – 241167182, NIP 6443436308
Wpis do KRS został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4/2010 poz. 3430 z dn. 7 stycznia 2010 r.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Jedynym źródłem finansowania naszej dotychczasowej działalności są darowizny członków naszego Stowarzyszenia i jego sympatyków.
21 grudnia 2009 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwali na otrzymanie od podatników 1% podatku przy rocznym rozliczeniu PIT, już za 2009 rok.
Można nas znaleźć w bazie portalu organizacji pozarządowych: BAZA

Całość środków finansowych, jakimi dysponuje Stowarzyszenie zostaje przeznaczona na jego cele statutowe, a osoby fizyczne – członkowie Stowarzyszenia swoją pracę wykonują nieodpłatnie.

W pierwszych miesiącach swojej działalności Stowarzyszenie skupiło się na promowaniu szkoły w środowisku lokalnym. Członkowie Stowarzyszenia włączali się w takie akcje jak: obchody Światowego Dnia Ziemi, byli współorganizatorem Giełdy Kwiatów, czy festynu „Rodzinnie i Zdrowo na Sportowo” oraz wielu innych inicjatyw. Najwięcej podejmowanych działań skierowało na wspieranie inicjatywy rodziców w dążeniu do utworzenia gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w strukturze ZSO nr 6. Osiągnięcie tego celu uważamy za swój największy sukces.

OPPok.indd

KRS

0000327180

 

 

REGON

241167182


NIP

6443436308

 

KONTO BANKOWE

PKO BP Sosnowiec
02 1020 2498 0000 8602 0420 1067
Stowarzyszeni
„Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”
41-215 Sosnowiec
ul. Starzyńskiego 41

Darmowy licznik odwiedzin