PREZES

Anna Woszczek

WICEPREZES

Jan Sierka

SEKRETARZ

Aleksandra Stroińska

agSKARBNIK

Agnieszka Mucha

asiaCZŁONEK

Joanna Piekarz

jankaCZŁONEK

Janina Pawlik

CZŁONEK

Barbara Dziewanowska

CZŁONEK

Regina Kuc

CZŁONEK

Alicja Majak