SPRAWOZDANIA

13 czerwca 2018 roku zostały przyjęte uchwałą stowarzyszenia sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2017 rok.

Sprawozdania zostały również umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

26 maja 2017 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdania zostały również umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

7 kwietnia 2016 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2015 rok

Pozostałe sprawozdania zostały umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

16 maja 2015 r. stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2014 rok

Pozostałe sprawozdania zostały umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

3 maja 2014 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2013 rok

Sprawozdania zostały również umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

 

 

8 maja 2013 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2012 rok

Sprawozdania zostały również umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

19 marca 2012 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2011 rok

Pozostałe sprawozdania zostały umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

W marcu 2011 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2010 rok

  • sprawozdanie z działalności
  • rachunek wyników
  • informacje dodatkowe
  • bilans finansowy

Wszystkie sprawozdania zostały umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

W kwietniu 2010 roku stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe za 2009 rok

Sprawozdania zostały również umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.