• 1 procent podatku
logo_1procent

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przekazania 1% podatku

w rocznym sprawozdaniu podatkowym za 2018 r. na rzecz Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły.

Nasz nr KRS 0000327180

Ze środków stowarzyszenia uzyskanych z 1% od podatników oraz przekazanych darowizn w 2017 roku środki finansowe wykorzystano na:

 • Zakupienie dla Szkoły Podstawowej nr 33 pomocy dydaktycznych
 • Zapłacenie za obiady dzieciom potrzebującym pomocy
 • Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dziecka
 • Dofinansowanie Kręgowi ZHP „Korzenie” organizacji uroczystości harcerskiej
 • Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych (tablicę multimedialną do sali lekcyjnej, plansze do języka angielskiego, mBoty).

 

W 2016 roku środki finansowe wykorzystano na:

 • zakup interaktywnej tablicy do sali lekcyjnej, profesjonalnego nagłośnienia oraz wielu pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji procesu nauczania,
 • zapłacono za obiady dzieciom najbardziej potrzebującym takiej pomocy,
 • udzielono wsparcia finansowego na wykonanie prac remontowych w szkole oraz
 • na realizację programów profilaktycznych dla dzieci
  i młodzieży.

 

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie. Nadal pragniemy pomagać dzieciom potrzebującym pomocy, realizować programy profilaktyczne, doposażać szkołę w pomoce dydaktyczne potrzebne do podwyższenia warunków i jakości jej pracy, podnosić standard pomieszczeń szkolnych, dofinansowywać działalność organizacji szkolnych oraz Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”

 

Zarząd Stowarzyszenia